27034

VOMER
Equip combinat de 6 m amb corró llis, preparador en 3 fileres de braç semixisel i rascle intermig. Matriculat. En bon estat.