20693

GAHER
Equip combinat de 6 m amb corró llis, preparador de 2 fileres amb braç VF i rascle intermig. Matriculat 2019