20678

GAHER
Equip combinat de 6m. Amb corró diàm. 700 x 14 mm i rascador.
Semixissel de 3 files i 28 braços de 35x35 de molles, amb rodes de control de profunditat.
Doble rascle de pues intermig entre el semixissel i el corró.
Rodet tapajunts hidràulic.
Enganxall de bola.
Enganxall ràpid.
Seguros hidràulics
Any 2018. Matriculat.