20677

MUR
Equip combinat de xissel + grada ràpida + corró llis i amb amplada de treball 5 m. Matriculat